Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2007

Ιωάννης Φραγκούλας


Ιωάννης Φραγκούλας
Κρατήματα απ' το βιβλίο "Γράμμα στη μάννα με δύο ν" της Κατερίνας Δεσπότη - Σταματίου, Παπαθεοδώρου.