Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2007

Παναγιώτης Κατσιρέλος


Παναγιώτης Κατσιρέλος
Κρατήματα απ' το βιβλίο "Γράμμα στη μάννα με δύο ν" της Κατερίνας Δεσπότη - Σταματίου, Παπαθεοδώρου.