Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2007

ΘΕΣΣΑΛΙΑ


ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Κρατήματα απ' το βιβλίο "Γράμμα στη μάννα με δύο ν" της Κατερίνας Δεσπότη - Σταματίου, Παπαθεοδώρου.