Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2007

Έλευσις 15-16/97Έλευσις 15-16/97 - ΟΜΗΡΟΣ
Κρατήματα απ' το βιβλίο "Γράμμα στη μάννα με δύο ν" της Κατερίνας Δεσπότη - Σταματίου, Παπαθεοδώρου.